Bieżące wydarzenia

2020-10-29 - Wezwanie Metropolity Katowickiego do modlitwy w intencji ustania pandemii, o pokój i ład społeczny dla wspólnego dobra

WEZWANIE METROPOLITY KATOWICKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI USTANIA PANDEMII, O POKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA


Drodzy Diecezjanie, Drogie Rodziny,
Bracia i Siostry, Bracia w kapłańskim posługiwaniu!


Bóg w swoim miłosierdziu wychodzi nam zawsze na spotkanie. Niestrudzenie wzywa każdego z nas do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie (por. KKK 2567). Jedną z form modlitwy jest błagalna prośba. Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość naszej relacji z Bogiem oraz wiarę, że to On jest Panem naszego losu i życia.


Mając na uwadze aktualny kontekst, w którym żyjemy, wzywam Was do modlitwy i postu w intencjach ustania pandemii, a także o pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie:


1. Podobnie jak wiosną tego roku, zapraszam i zachęcam wszystkich do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Szczególną porą modlitewnej jedności niech będzie, począwszy od środy 28 października, codzienna modlitwa różańcowa w naszych domach o godz. 20.30, zakończona Apelem Jasnogórskim.


2. Przypominam o możliwości przeżycia niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji. Można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.


3. Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, archidiecezjalne Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:


• od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 – transmisja Mszy św. z katedry, w niedzielę – o godz. 12.00;
• ok. godz. 12.00 – modlitwa Anioł Pański,
• codziennie o godz. 15.00 – modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia;
• codziennie o godz. 20.30 – transmisja modlitwy różańcowej;
• ponadto, od poniedziałku do piątku o godz. 5.30 – modlitwa różańcowa, o godz. 5.50, 6.50, 12.10, 23.10 – Ewangelia z danego dnia z komentarzem oraz o godz. 6.20 – komentarz do czytania z liturgii Słowa.
Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie pandemii, o pokój społeczny, a także śpiew Suplikacji.

4. Po zakończeniu oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych zalecam duszpasterzom internetową transmisję modlitwy różańcowej o godz. 20.30 z kościołów parafialnych lub domowych kaplic. Tam gdzie to możliwe, można ją uruchomić od zaraz.


5. Raz jeszcze zachęcam do otaczania w parafiach naszych seniorów, tych „zawsze wiernych”, którzy swoim zaangażowaniem, pracą, modlitwą i ofiarą wznosili niedawno kościoły w miastach i osiedlach, a kiedy to tylko możliwe wypełniają je swoją modlitwą i obecnością na Eucharystii, która daje życie i pokój Chrystusa.
Oddając Bożej Opatrzności nasze aktualne intencje i wzywając wstawiennictwa Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, życzę wam, Drodzy Bracia i Siostry, łaski zdrowia oraz pokoju.


Z serca błogosławię
† Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


Katowice, 28 października 2020 r.
VA I – 93/20

2020-10-26 - Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski po niedzielnych profanacjach kościołów

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO NIEDZIELNYCH PROFANACJACH KOŚCIOŁÓW


Decyzja Trybunału Konstytucyjnego – dotycząca kwestii obrony życia dzieci chorych – spowodowała niezwykle emocjonalne reakcje wielu osób w naszym kraju.
Samo stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane. „Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. «Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać»” (Evangelium Vitae, 57).


Chciałbym jednak przypomnieć, że to nie Kościół stanowi prawa w naszej Ojczyźnie i to nie biskupi podejmują decyzje o zgodności bądź niezgodności ustaw z Konstytucją RP. Kościół ze swej strony nie może przestać bronić życia, ani też zrezygnować z głoszenia, że każdą istotę ludzką trzeba chronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tej kwestii Kościół – jak często powtarza papież Franciszek nie może iść na żaden kompromis, ponieważ stałby się winnym kultury odrzucania, która jest dzisiaj tak bardzo rozpowszechniona, dotykając zawsze najbardziej potrzebujących i bezbronnych. „Wydawać by się mogło, że część ludzkości można poświęcić na rzecz selekcji, która faworyzuje grupę społeczną, zasługującą na życie bez ograniczeń. W gruncie rzeczy «ludzie nie są już postrzegani jako podstawowa wartość, którą należy szanować i chronić, szczególnie jeśli są ubodzy lub niepełnosprawni, jeśli ‘nie są jeszcze
potrzebni’ – jak dzieci nienarodzone – lub ‘nie są już potrzebni’ – jak osoby starsze»” (Fratelli tutti, 18).


Wulgaryzmy, przemoc, obelżywe napisy i zakłócanie nabożeństw oraz profanacje, których dopuszczono się w ostatnich dniach – mimo iż mogą one pomóc niektórym osobom w rozładowaniu ich emocji – nie są właściwą metodą działania w demokratycznym państwie. Wyrażam mój smutek w związku z tym, że dzisiaj w wielu kościołach, uniemożliwiono osobom wierzącym modlitwę i przemocą odebrano prawo do wyznawania swojej wiary.


Proszę wszystkich o wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie, z poszanowaniem godności każdego człowieka. Potrzebujemy rozmowy, a nie postaw konfrontacyjnych czy gorączkowej wymiany opinii na portalach społecznościowych. „Autentyczny dialog społeczny – pisze papież Franciszek – zakłada zdolność poszanowania punktu widzenia drugiej osoby poprzez zaakceptowanie możliwości posiadania przez nią pewnych przekonań lub uprawnionych interesów” (Fratelli tutti, 203).


Wszystkich raz jeszcze zachęcam do dialogu na temat sposobów ochrony prawa do życia oraz praw kobiet. Dziennikarzy i polityków proszę o nieeskalowanie napięć, w poczuciu odpowiedzialności za pokój społeczny.


Wszystkich wiernych proszę o modlitwę w intencji dzieci nienarodzonych, w intencji rodziców oczekujących potomstwa, a także o nawrócenie tych, którzy stosują przemoc.
Poznań, 25 października 2020 roku

 


✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

2020-10-24 - Porządek Mszy, reżim sanitarny, godziny otwarcia kościoła, transmisje - informacje bieżące

ZASADY SANITARNE W KOŚCIELE OD 24.10.2020 r.
 
W związku z zaostrzeniem przepisów, w naszym kościele może przebywać jednocześnie 77 osób. Miejsca są oznaczone, w odpowiedniej odległości. Bardzo prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc. Przypominamy także o zakrywaniu nosa i ust, dezynfekcji. Zalecamy również przyjęcie Komunii na rękę.
Prosimy o dostosowanie się do panujących przepisów. Osoby chore, przebywające na kwarantannie, starsze, lub obawiające się zakażenia mogą skorzystać z dyspensy ks. Arcybiskupa i pozostać w domach. Zachęcamy do łączności internetowej.
 
 
GODZINY OTWARCIA KOŚCIOŁA:
 
Kościół jest otwarty w dni powszednie od 6:30 do godziny 19:00.
W sobotę od 7:15 do 19:00 i w niedzielę od 7:15 do 21:15.
Piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się do godziny 21:00.
 
 
PORZĄDEK MSZY:
 
W poniedziałek 26. i w wtorek 27.10.2020 r.
Msze święte w naszym kościele będą odprawiane
o godz. 6:45 i 18:00.
 
W sobotę i w niedzielę Msze będą odprawiane
wg standardowego harmonogramu.
 
Intencje drugą i pierwszą
wyznaczoną na poniedziałek 26. i wtorek 27.10.2020 r. na godzinę 8:00, księża przebywający na kwarantannie odprawiają w swoich pokojach.
 
 
TRANSMISJE:
 
Transmisje Mszy w niedziele i w uroczystości z niedzielnym układem Mszy są o godz. 11:00,
W tygodniu: o godz. 18:00 – w poniedziałek, wtorek i środę, a o godz. 8:00 – w czwartek, piątek i sobotę.
Zapraszamy także na transmisje nabożeństw różańcowych (porannych i wieczornych).
Nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/nowafara
 
 
NEWSLETTER:
 
Zachęcamy do subskrybcji naszego parafialnego newslettera. Ogłoszenia parafialne i inne wieści z fary co tydzień na Twoim mailu:

2020-10-24 - Najnowsze Ogłoszenia Duszpasterskie i Intencje

Ogłoszenia w pliku *.doc- kliknij.

 

XXX Niedziela Zwykła


          Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto nie umie kochać. Bóg więc nieustannie kieruje do nas apel miłości, a największym Jego przykazaniem jest obowiązek miłości Boga i bliźniego. Udział w Eucharystii ma być więc znakiem naszej miłości do Boga, który oddał się nam w słowie i Chlebie życia. Ma być także znakiem naszej miłości do bliźnich, którzy nas otaczają, potrzebują naszej modlitwy i materialnego wsparcia.

 

Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby naszej parafii , za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Ogłoszenia Duszpasterskie 25.10 – 31.10.2020 r.

 

 1. Obchody liturgiczne tygodnia:
 • środa – Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
 • piątek – Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego w Katowicach
 • niedziela - Uroczystość Wszystkich Świętych.
 1. Seniorów naszej parafii serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy na parafialnego Facebooka w poniedziałek o godz. 9:00. Tym razem już się uda! Audycja na żywo.
 2. Wznawiam internetowe audycje z cyklu „Nocny Marek” we wtorek o 21:00. Sprawy bieżące, przegląd chrześcijańskiej strony Internetu, komentarze, itp.
 3. Wznawiamy podobnie jak wiosną transmisje Mszy św. W tygodniu
  o godz. 18:00 – w poniedziałek, wtorek i środę, a o godz. 8:00 – w czwartek, piątek i sobotę. W niedziele jak dotychczas o godz. 11:00. Zapraszamy także na transmisje nabożeństw różańcowych (porannych i wieczornych).
 4. W związku z istniejącą kwarantanną księży w tym tygodniu Msze św. będą odprawiane do wtorku włącznie o godz. 6:45 i 18:00, a od środy powracamy do normalnego harmonogramu sprawowania Eucharystii.
 5. W najbliższą środę przypada 31 rocznica poświęcenia naszego kościoła, zachęcamy wiernych do uczestnictwa we Msza św. i w swoich osobistych modlitwach w intencji budowniczych naszego kościoła.
 6. Wszelkie spotkania grup parafialnych są zawieszone do odwołania.
 7. W uroczystość Wszystkich Świętych nie odbędzie się procesja na cmentarzu. Zgodnie z zaleceniem abp Gądeckiego zachęca się parafian, aby odwiedzali z modlitwą groby bliskich zmarłych w pozostałe dni całej „oktawy” Wszystkich św., czyli do 8 listopada włącznie. Przez cały miesiąc odwiedzając groby bliskich zmarłych można uzyskać dla nich odpust zupełny na zwykłych pozostałych warunkach.
 8. W kościele będziemy modlić się różaniec za zmarłych do 8 listopada. Zalecki/ wypominki można składać w zakrystii.
 9. Wszystkim potrzebującym jakiejkolwiek pomocy parafia służy pomocą, można zadzwonić na numer 322102169 lub na numer 603662168. Osoby, które chciałyby się włączyć w pomaganie prosimy o kontakt. Chcemy stworzyć możlliwie największą grupę wolontariuszy niosących pomoc osobom starszym, potrzebującym, będącym na kwarantannie.
 10. Zapraszamy szczególnie do adoracji Najświętszego Sakramentu w piątki przez cały dzień do godz. 21:00.
 11. W związku z ograniczeniami w walce z pandemią, spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII we wtorek nie odbędzie się.
  Kandydaci do bierzmowania otrzymają przez swoich katechetów stosowne zadanie do wykonania do czasu zakończenia zdalnego nauczania w szkole.
 12. Rozpoczynamy akcję duchowej adopcji kandydatów do bierzmowania z klas VIII. Bardzo prosimy o wylosowanie z tyłu kościoła
  „symbolu Ducha Świętego” z imieniem kandydata i objęciem go modlitwą do czasu bierzmowania.
 13. Hospicjum św. Ojca Pio składa podziękowania za uczczenie Dnia Papieskiego akcją na rzecz Hospicjum. Ze sprzedaży ciasta uzyskano 3600 zł. Wielkie wyrazy wdzięczności dla wszystkich Parafian, szczególnie dla ks. Krzysztofa i s. Karoli oraz młodzieży kl. 8 SP6 i młodzieży Ruchu Światło – Życie.

Intencje mszalne 25.10 – 1.11.2020 r.

 

 

 

NIEDZIELA, 25 października – XXX Niedziela Zwykła

  8:00 Za ++ Gertrudę i Józefa Żupa, wnuka Szymona i Annę Kozik.

  9:30 Za Parafian.

11:00 W int. ks. Patryka Michalskiego SAC – o łaskę zdrowia.

12:30 W int. rocznych dzieci.

17:00 Do Opatrzności Bożej, przez wst. MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla całej rodziny.

20:30 Za + Zdzisława Petelskiego – od rodziny Barbary i Tomasza Dzida z synami. 

PONIEDZIAŁEK  26 października  – dzień powszedni

  6:45 Za ++ rodziców Elżbietę i Emila Kocur, teściów Łucję i Teofila Matuszyńskich, syna Józefa – o radość życia wiecznego.

  8:00 W int. pracujących i posługujących przy parafii i seniorów o błog. i zdrowie.

18:00 Za ++ Gertrudę i Alojzego Szklanny, 4 synów, 2 synowe, 2 wnuków, zięcia Franciszka, Agnieszkę, Wilhelma Kokot, syna Alojzego, 2 wnuków, Annę Mucha.  

18:00 Za + Henryka Faruga i ++ rodziców.     

WTOREK 27 października – dzień powszedni

  6:45 Za + tatę Mieczysława w 15-tą rocz. śmierci, ++ z rodziny.        

  8:00 Za + Henryka Szota – od Klaudii i Piotra Łaszczak.   

18:00 Za + Filipa Czerwionka.

18:00 Za ++ Anastazję Salamon, Stanisława i Juliana oraz za ++ z rodziny.

ŚRODA  28 października  – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Rocznica Poświęcenia naszego kościoła

  6:45 Za + Rufina Stolarskiego w rocznicę urodzin – o rodziny.   

  8:00 Za + Henryka Szota – od rodzin Kusińskich i Szydło.

18:00 Za ++ rodziców Marię i Alojzego Michalski, siostrę Stefanię, Helenę Michalską, Martę i Ludwika Chudek, brata Augusta, żonę Marię, ++ z rodzin Michalski i Grolik oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.    

18:00 Za + Helenę Urbaniak – od koleżanek.

CZWARTEK, 29 października – dzień powszedni

  6:45 Za + Henryka Szota – od rodziny Łaszczaków.

  8:00 Za + Jolantę Michalik – od Zakładu Pogrzebowego MAMOK.   

18:00 Za ++ Ryszarda Smolarza w 5-tą rocz. śmierci, ++ żonę Irenę, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Smolarz, Kułak i Ćwierz.

18:00 Za ++ rodziców Augustyna i Paulinę Warzecha, siostrę Lidię, męża Frydolina, syna Henryka Ogierman oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 Za + Michała Janeckiego w 30 dni po śmierci.

PIĄTEK, 30 października – święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego w Katowicach

  6:45 Za + Henryka Szota – od Barbary i Leszka z synami.  

  8:00 Za + Jolantę Michalik – od kuzynki Marioli z rodziną.  

18:00 Za + żonę Anielę Szymczyk w 1-szą rocz. śmierci, ++ z rodzin Szymczyk, Lubański i Stebel.      

18:00 Za + Zdzisławę Kukla – od rodziny Kukla.   

SOBOTA, 31 października – dzień powszedni

  8:00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Paszek, braci Jerzego i Romana, Zofię i Helenę Torz, ++ z pokrewieństwa z obu stron, Władysławę i Tadeusza Pożoga, brata Tadeusza, Emilię Mrukwa.  

  8:00 Za + Teresę Tucką w rocznicę śmierci.

18:00 Do Opatrzności Bożej, przez wst. MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog., zdrowie i dary Ducha Świętego dla rodzin Ruman i Czyżyk.

18:00 Za + Helenę Urbaniak – od sąsiadów z klatki.   

NIEDZIELA, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych      

  8:00 Za + Zdzisława Peteskiego – od pracowników firmy Transport Międzynarodowy i  Klasowy Tomasz Dzida.

  9:30 Za Parafian.

11:00 Do Opatrzności Bożej, przez wst. MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. i zdrowie dla Jana z ok. 90-tej rocz. urodzin oraz o błog. dla całej rodziny (Te Deum).  

12:30 W int. dzieci przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych.  

17:00 Za ++ rodziców Jana, Marię i Gertrudę Dragon, Antoniego Kasperczyka, Annę i Ludwika Studzieńskich oraz ciocię Alojzję Morcinek.

20:30 Za ++ Ernesta Czerner, rodziców, teściów i 3 szwagrów.   

 

 

 

„Miłuję Cię, Panie,
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo,
mój Wybawicielu.”

 

2020-10-23 - Parafialny Telefon Pomocy - wznowienie dyżuru

W każdej sprawie można zwrócić się z pytaniem dzwoniąc na Parafialny Telefon Pomocy:

 

322102169 lub bezpośrednio do ks. Proboszcza na numer 603662168,

 

mailowo: pszczyna.krzyż@katowicka.pl lub przez Wiślij wiadomość na Facebooku: facebook.com/nowafara.

 

Jeśli jesteś seniorem lub osobą schorowaną i potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupów czy zakupu leków
na czas zagrożenia epidemiologicznego lub masz informację o osobie potrzebującej jesteśmy w stanie zorganizować wiarygodną osobę do pomocy- skontaktuj się z nami!


Osoby, które chciałyby się włączyć w pomaganie prosimy o kontakt. Chcemy stworzyć jak największą grupę wolontariuszy niosących pomoc osobom starszym, potrzebującym, będącym na kwarantannie.

Liturgia
2020-10-29, Czwartek, Rok A, II
Ef 6, 10-20
Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b)
Łk 19, 38
Łk 13, 31-35
2020-10-30, Piątek, Rok A, II
Flp 1, 1-11
Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 2a)
Por. J 10, 27
Łk 14, 1-6
2020-10-31, Sobota, Rok A, II, Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
Flp 1, 18b-26
Ps 42 (41), 2-3. 5 (R.: por. 3ab)
Mt 11, 29ab
Łk 14, 1. 7-11


Jesteś naszym 333 gościem dzisiaj


Jesteś naszym 958029 gościem od 01.01.2016

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Pszczyna, siedziba: Pszczyna, Marii Skłodowskiej-Curie 1.